Κάρτα IP2AT 308E 8 εσωτερικών 3 PSTN για XN120 ή IPC100

Κάρτα IP2AT 308E 8 εσωτερικών 3 PSTN για XN120 ή IPC100