Κάρτα επέκτασης κέντρου NEC IP4WW-2BRIDB-C1

Κάρτα 2 ISDN γραμμών (για τη σύνδεσή της απαιτείται η κάρτα SL-110252 ή η κάρτα SL-110251)

Για χρήση στην μοναδα κέντρου NEC SL-1000

Κωδικός προϊόντος: SL-110257 Κατηγορία: